DEVENTER UNIVERSITAIRE PERS

STARTPAGINA

CONTACT

WINKEL

UITGAVEN DEVENTER UNIVERSITAIRE PERS
   ACTA LAUNIANA
        Europa Reflexief
        De Tempel van Delphi
        Hegel Actueel/Hegels Aktualität
        Natuurrecht, Cultuurrecht, Conservatisme
        Etnische Zuivering in Midden-Europa

        Metafysica op het Scherp van de Snede
   LAUNIANA MINORA
   LAUNIANA MAIORA
   GEERT GROTE REEKS VOOR KRITISCHE
   SPIRITUALITEIT

        Ziel op de Fiets
        Darwin, Liefde en God
   DEVENTER KOPSTUKKEN
       
Terug naar de ware Lebuïnus
       
Contra Turrim: Geert Grote en de Kredietcrisis
   DEVENTER HISTORISCHE REEKS
       
Hoe God verscheen in Saksenland
        Hoe God verscheen in Friesland
   DEVENTER INTERNATIONAAL
       
Russisch aan de IJssel
   CUSANUS REEKS VOOR NIEUWE FILOSOFIE
       Plato in het Vaticaan
       Liber Universitatis
   GEERT GROTE PEN

OVERIGE UITGAVEN
        Macht und Sein

DISCLAIMERWilt u onze Nieuwsbrief per e-mail ontvangen? »

©2010 ontwerp & realisatie: MWFY beeld&taal

De Deventer Universitaire Pers stelt zich ten doel het uitgeven van goed leesbare, wetenschappelijke werken van de hoogste kwaliteit in de Nederlandse taal en in een duurzame uitvoering.

Zo wil zij een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van het Nederlands als taal van cultuur en wetenschap. Zij onderscheidt zich door thema’s die verder reiken dan de waan van de dag, ook als deze zichzelf actualiteit noemt. De Deventer Universitaire Pers is steeds op zoek naar wat ook over tien, twintig of zelfs honderd jaar nog als relevant beschouwd zal worden.

De uitgaven van de de Deventer Universitaire Pers zijn te koop via de eigen internetwinkel en bij geselecteerde boekhandels in Nederland en Vlaanderen. Zie Winkel.


NIEUWSBERICHTEN

PRESENTATIE “DE NIEUWE MERKUUR” TE KAMPEN OP 20 MEI BENEVENS KENNISMAKING KAMPENAREN MET HUN NIEUWE STADSGENOOT: GEERT GROTE UNIVERSITEIT

Op vrijdag 20 mei 2016 wordt “De Nieuwe Merkuur” om 16 uur in Kampen gelanceerd. Bij die gelegenheid kunnen onder andere ook de Kampenaren kennis maken met de Geert Grote Universiteit, die zich in Kampen gaat vestigen.

Meer over de exacte locatie van de vernissage en details over de presentatie van het tijdschrift en de rest van het programma worden later bekend gemaakt aan wie zich hiervoor inschrijft via de webwinkel die u HIER vindt.

De laatst geactualiseerde informatie vindt u op de voor iedereen openbaar toegankelijke Facebook-pagina van de Geert Grote Universiteit: www.facebook.com/geertgrote 

Entree is 5 euro (incl. koffie/thee +).

210 JAAR: VAN DANKEN NAAR DENKEN

Kant en Schelling hebben het net niet gehaald, maar Plato wel en Buve wellicht op 5 oktober: 80 jaar op aarde.
Dit feit, alsmede enkele andere jubilea, zoals 70 jaar Marten Nap, 40 jaar Sybrand Buve en 20 jaar Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica, willen we markeren met een oefening ‘Van danken naar denken: de weg naar een universiteit voor reflexieve serendipiteit’.

Daartoe nodigen de besturen van de Geert Grote Universiteit (GGU) en de Deventer Universitaire Pers (DUP) u uit op zaterdag 10-10-2015 in de rococo ‘Engelenzaal’ van Beeldhouwatelier Károly Szekeres te Deventer.

U kunt de uitnodiging hier ophalen als PDF.

EINDELIJK ERKENNING VOOR ‘CIVIS MUNDI’ COUWENBERG

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft gisteren Prof. Dr S.W. Couwenberg onderscheiden met een ‘Desiderius’ tijdens de presentatie van het nieuwe Civis Mundi Jaarboek.

Couwenberg kreeg het bronzen beeldje van Erasmus van Rotterdam als onderscheiding uitgereikt door Prof. Dr H.A.P. Pols, Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan het publieke debat en de opinievorming in Nederland in de afgelopen halve eeuw. ‘Als weinig anderen is hij een bruggenbouwer tussen de ivoren toren van de universiteit en de maatschappij.’

Kort daarna nam Prof. Pols het eerste exemplaar in ontvangst van ‘Civis Mundi Jaarboek MMXIV: Heeft geschiedenis zin? Of is dat een onzinnige vraag?’ (Deventer Universitaire Pers).

Lofredes werden gehouden door de hoogleraren Paul Cliteur (Universiteit Leiden) en Koo van der Wal (EUR). Onder de ca. 50 aanwezigen in de Faculty Club waren ook andere Nederlandse opinieleiders en intellectuelen aanwezig, zoals de Amsterdamse historicus en publicist Dirk-Jan van Baar, de Leidse rechtsfilosoof Afshin Ellian en de Rotterdamse cultuurfilosoof Jos de Mul.

Prof. Dr S.W. (Wim) Couwenberg (89) was bijna 20 jaar hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de EUR. Hij geldt als de nestor van de Nederlandse publieke intellectuelen. Couwenberg durfde standpunten in te nemen die als tegendraads golden op politiek en maatschappelijk gebied, zoals integratie. Deze houding heeft hem veel weerstand opgeleverd, maar de geschiedenis heeft hem gelijk gegeven. Deze man verdient een standbeeld.

50 jaar geleden verscheen het eerste Jaarboek van het door Couwenberg opgerichte Civis Mundi, tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur.

UITGAVE DUP GENOMINEERD VOOR
'OVERIJSSELS BOEK VAN HET JAAR 2012''Hoe God verscheen in Saksenland: Widukinds knieval voor Karel de Grote' door dr Dirk Otten.
is genomineerd voor de prijs 'Overijssels Boek van het Jaar 2012'.

Genaaid, gebrocheerd, 176 pagina's. Met 42 afbeeldingen, waarvan 14 in kleur.
Prijs: € 18,50.

U kunt nu bestellen via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »

CONTRA TURRIM
De Geert Grote Universiteit i.o. (GGU) presenteert een verrassend thema over Geert Grote, Grondlegger van de Moderne Devotie en vader van het Nederlandse humanisme:
'Contra Turrim: Geert Grote en de Kredietcrisis' door Jeroen Buve
Het eerste exemplaar is tijdens de eerste Geert Grotedag in de Deventer Lebuinuskerk op 3 september 2009 uitgereikt aan prof. dr A. Heertje, ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag.

Geïllustreerd, gebonden, harde kaft met leeslint, uitgegeven door de Deventer Universitaire Pers als eerste deel in de nieuwe serie Deventer Kopstukken,
112 p. Prijs: € 19,50.
                             

Geert Grote heeft ooit een traktaat ‘Contra Turrim’ geschreven, gericht tegen de praalzieke bouw van de Domtoren in Utrecht. Forse kritiek op het immorele geld-afhandig-maken van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders in zijn tijd. Het traktaat valt te lezen als een subtiel, maar kraakhelder requisitoir tegen hun moreel ontoelaatbare machtsuitoefening

Bij nadere bestudering van ‘Contra Turrim’ ontdekte de Deventer geleerde Jeroen Buve, voorzitter van de Geert Grote Universiteit, frappante overeenkomsten met de gebeurtenissen, zoals ondermeer beschreven in ‘DE PROOI, blinde trots breekt ABN AMRO’ van Jeroen Smit, afkomstig uit Diepenveen (Gem. Deventer). Onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank over de rol van banken, hedge fondsen en verantwoordelijke toezichthouders aan de vooravond van de kredietcrisis.

Tijdens de Geert Grote Dag op 3 september 2009 werd op een heldere manier duidelijk gemaakt, dat dit verloren gewaande traktaat uit 1375 van Geert Grote een krachtig en ook nu nog overtuigend pleidooi is voor een herstel van de moraal in de omgang met geld. De situatie van toen vertoont een verbluffende gelijkenis met de graaicultuur die tot de huidige crisis heeft geleid.

Voor uitgebreidere informatie, zie DEVENTER KOPSTUKKEN.

Verkrijgbaar via onze internetboekwinkel.
Prijs € 19,50.
Bestel direct »

uitverkocht / épuisé / vergriffen / out of print
ZIEL OP DE FIETS
— WIJSGERIG REISBOEK
In de Geert Grote Reeks voor Kritische Spiritualiteit is op 28 juni 2008 verschenen: 'Ziel op de fiets. Wijsgerig Reisboek van een Kritische Dominicaan', door pater Gerard Oostvogel (O.P.), emeritus deken en pastoor te Bilthoven. Bijeengebracht en geredigeerd door oud-Elsevier-journalist Ronald J.J. Meijer. ISBN 978-90-79378-79-1
Genaaid, gebonden, met leeslint, 303 pagina's, met 75 kleurenfoto's van de hand van de auteur.


Nooit eerder opende de auteur zijn persoonlijke ‘peinsboeken’, en evenmin waren zijn fotografische en picturale vondsten in bredere kring bekend. De lezer zal – verrast, soms zelfs met enig ongeloof – kennis nemen van een ruimhartige geloofsvisie, die afrekent met verstofte dogma’s en conventies.

    

Gerard Oostvogel (1928) was onder meer studentenpastor te Utrecht, pastor van de OLV-parochie te Bilthoven en voorzitter van de Acht Mei-Beweging. Hij zegende het huwelijk tussen Prins Maurits en Prinses Marilène in.
  
Bij gelegenheid van zijn  50-jarig priesterschap verscheen een bescheiden ‘Liber amicorum’ waaraan werd bijgedragen door onder andere magister Edward Schillebeeckx o.p., de gnosticus prof. Gilles Quispel, de dichter Huub Oosterhuis en de oud-CvB-voorzitter van de Rijksuniversiteit Utrecht, drs Jan Veldhuis. Aan genoemde uitgave mag ook het volgend citaat worden ontleend:


'Tekenend voor pater Oostvogel is dat hij oog heeft voor overeenkomsten in plaats van verschillen, voor het overbruggen van kloven in plaats van het markeren daarvan, alles met het hogere doel om mensen bij elkaar te brengen. En dit ondanks het risico dat hij zichzelf daarmee bij een deel van zijn geloofsgenoten vogelvrij laat verklaren. Hij beschikt over de gave om ingewikkelde dingen met weinig woorden begrijpelijk te maken en oog te hebben voor de schoonheid van eenvoud'…

(Marilène van Oranje Nassau, van Vollenhoven-Van den Broek. Uit: ‘Van Erfgoed naar Zaaigoed’)


Lees meer over deze titel »

Een voorproef van dit bijzondere boek: de Inhoudsopgave, het Ten Geleide en een tweetal fragmenten »
De Deventer Universitaire Pers kent op dit moment vier reeksen:
Acta Launiana
—  In de prestigieuze academische reeks Acta Launiana zijn titels verschenen van de hand van onder meer Willem Gooijer, Paul Cliteur, Pieter van der Plank, Jeroen Buve en Louk Fleischhacker. »

Launiana Minora   Sinds 2002 wordt in deze serie de jaarlijkse Von Laun Lezing gepubliceerd. De serie staat ook open voor andere kleine programmatische geschriften, als zij aspecten uitwerken van de drive van de Geert Grote Universiteit. Verschenen zijn lezingen van onder meer Frank Ankersmit, Bart Tromp, Sybrand van Haersma Buma en S.W. Couwenberg. »

Launiana Maiora  In deze serie essays kunnen kritische denkers hun uitdagend geformuleerde onderzoeksresultaten aan een breder publiek voorleggen. »

Geert Grote Reeks voor Kritische Spiritualiteit
— Deze reeks wil de Geert Grote Universiteit in de geest van haar naamgever open stellen voor geschriften, waarin het spirituele langs de lat der redelijkheid gelegd wordt. »

Wilt U zich abonneren op onze Nieuwsbrief per e-mail, klik dan hier.NIEUW

DE NIEUWE MERKUUR

Alea iacta est! Na jaren voorbereiding wordt een oude droom van de Geert Grote Universiteit en haar Universitaire Pers eindelijk werkelijkheid: een interdisciplinair tijdschrift voor de van alle kanten in het nauw gedreven Geesteswetenschappen: De Nieuwe Merkuur, met als ondertitel: “Tijdschrift voor Reflexieve Serendipiteit”. Om uit te vinden wat dit betekent en wat hiermee wordt beoogd, nodigen wij u uit een voorproefje te bekijken in de brochure. Deze kunt u hier lezen of ophalen.

Een nieuw tijdschrift van papier is een boud initiatief in deze digitale tijden, maar het blad speelt in op een voor de goede observator aanwezige behoefte aan intellectuele verdieping. Ook de beste wetenschappers zijn vaak zo gespecialiseerd, dat zij het overzicht over het geheel niet meer hebben, maar zich door de groeiende complexiteit van de samenleving daar wel steeds meer bewust van worden. Wij hopen dat deze brochure u ervan kan overtuigen dit initiatief te omarmen door abonnee of mecenas te worden van De Nieuwe Merkuur. Hoe dat kan, leest u op de laatste pagina van bijgaande brochure, waarvan tevens de papieren versie naar uw huis, bedrijf of instelling gestuurd kan worden. Een verzoek hiertoe zenden naarmerkuur@universitairepers.nlvolstaat.

Een kleine selectie uit de eerst editie kunt u hier bekijken.

U kunt nu bestellen via onze internetboekwinkel. Bestel direct »


 

LAUNIANA MAIORA III
OVER DE DE METAFYSISCHE BEHOEFTE
IN DE MENS

Op 10 oktober 2015 is verschenen
Over de Metafysische Behoefte in de Mens.
Door Prof. dr Guido Vanheeswijck.

 

Klik hier voor full screen weergave.

Genaaid, gebrocheerd, 111 pagina's.
ISBN 9789079378555
Prijs: € 14,95.

U kunt nu bestellen via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »


CIVIS MUNDI JAARBOEK MMXIV
HEEFT GESCHIEDENIS ZIN?
OF IS DIT EEN ONZINNIGE VRAAG?
Op 13 januari 2015 is verschenen
Civis Mundi Jaarboek MMXIV.
Door Prof. dr S.W. Couwenberg.
Zie ook onder NIEUWSBERICHTEN.

Klik hier voor full screen weergave.

Genaaid, gebrocheerd, 208 pagina's.
Prijs: € 19,26

U kunt nu bestellen via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »


'LIBER UNIVERSITATIS,
het nieuwste boek van Jeroen Buve

Op 29 juni 2014 is het tweede deel van de Cusanus Reeks voor Nieuwe Filosofie verschenen: 'Liber Universitatis: Aan de Slapende Intellectuelen van de Lage Landen', door Dr J.D.J Buve, m.m.v. Mr Ir Ing. G.F.J. Kruijtzer.

Genaaid, gebrocheerd, 192 pagina's.
ISBN 9789079378890
Prijs: € 19,35.

U kunt nu bestellen via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »

Een nieuw paradigma. Niet minder dan dat wordt voorgesteld door Jeroen Buve, filosoof, bedenker van de theorie van de dubbele waarheid (veritas duplex) en geestelijk vader van een nieuw soort inrichting voor onderzoek en onderwijs, de Geert Grote Universiteit in Deventer. Zijn theorie staat compact vervat in 'Liber Universitatis. Aan de slapende intellectuelen van de Lage Landen', dat zondag 29 juni om 15 uur in de Bibliotheca Launiana te Deventer is gepresenteerd.

De huidige crises hebben zoveel gemeen dat gesproken kan worden van een systeemcrisis: het hele maatschappelijke en wetenschappelijke systeem is volgens Buve vastgelopen en moet op de schop.
Koo van der Wal, emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal een eerste reactie geven op het boek.

Dr J.D.J. Buve (1935) wordt door kenners gezien als een van de weinige echt vernieuwende filosofische denkers in Nederland. Eerder publiceerde hij in helder Nederlands over de economie 'Contra Turrim. Geert Grote en de Kredietcrisis' (2009) en over religie en theologie (met name islam en katholicisme) 'Plato in het Vaticaan. Pleidooi voor gezond verstand in wetenschap, kerk en democratie (2012). De kiem van de door hem bedachte theorie van de dubbele waarheid ligt in zijn proefschrift 'Macht und Sein', waarop hij 25 jaar geleden promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Op het vlak van wis- en natuurkunde is het boek aangevuld door Godfried Kruijtzer, bouwkundig ingenieur en oud-docent TU Delft.

'HOE GOD VERSCHEEN IN FRIESLAND' , het nieuwste boek van Dirk Otten

Op 14 maart 2014 is het tweede deel van de Deventer Historische Reeks bij 'Tresoar' in de Friese hoofdstad gepresenteerd: 'Hoe God verscheen in Friesland: Missie en Macht in Frisia', door Dirk Otten.

Genaaid, gebrocheerd, 240 pagina's.
Prijs: € 19,55.

U kunt nu bestellen via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »

 

PERSBERICHT

Wie was de Apostel der Friezen?

Deventer/Leeuwarden, 20 februari - Dirk Otten zal in een lezing in Fries Historisch en Letterkundig Centrum ‘Tresoar’ te Leeuwarden op vrijdag 14 maart onthullen wie volgens hem het meest de titel ‘Apostel der Friezen’ verdient.

Otten houdt de lezing ter gelegenheid van de presentatie van zijn nieuwe boek ‘Hoe God verscheen in Friesland. Missie en Macht in Frisia’.* Hoofdredacteur Kooistra van Friesch Dagblad zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De lezing is een gezamenlijk initiatief van Tresoar, HCL (Historisch Centrum Leeuwarden), Friesch Dagblad, Gerson Instituut van de GGU (Geert Grote Universiteit) en de DUP (Deventer Universitaire Pers). 

Bonifatius is wellicht de bekendste kandidaat voor deze eretitel, doordat hij 1260 jaar geleden bij Dokkum werd vermoord. Willibrord zou als eerste ‘Aartsbisschop der Friezen’ ook in aanmerking kunnen komen, evenals Ludger, de eerste bekende Fries die bisschop werd (van Münster). Maar er waren meer mensen die zich hebben ingespannen voor de schier onmogelijke opgave het christendom in de Friese gebieden voet aan wal te laten krijgen.

(*) Friesland (‘Frisia’ of ‘Fresia’ in de Latijnse bronnen) was in de vroege middeleeuwen veel groter dan de huidige provincie Fryslân; het lange kustgebied tussen Vlaanderen en Denemarken hoorde erbij. In streeknamen als West-Friesland in Noord-Holland, maar ook in Ostfriesland of Nordfriesland in de huidige Bondsrepubliek Duitsland is dat nog terug te zien.  

Dr. Dirk Otten (1939) verdiende zijn sporen in de germanistiek (o.a. Groot Woordenboek Van Dale) en in de regionale geschiedenis van Noord- en Oost-Nederland. Zijn boek Hoe God verscheen in Saksenland werd genomineerd voor de prijs van Overijssels Boek van het Jaar 2012.

 

NIEUW
Nu ook als e-boek:
'Plato in het Vaticaan. Pleidooi voor Gezond Verstand in Wetenschap, Kerk en Democratie'
door dr Jeroen Buve.
Eerste deel in de 'Cusanus Reeks voor Nieuwe Filosofie'.

Lees meer over dit boek hieronder.

Prijs: € 12,50
Bestel direct »
Hier wordt de inhoud voor class "extern" id "liber" weergegeven

'Liber Universitatis', het nieuwste boek van Jeroen Buve

De filosofie van de dubbele waarheid (veritas duplex) is inmiddels zo ver ontwikkeld, dat het mogelijk is de gevolgen aan te geven, die deze filosofie voor alle andere wetenschappelijke disciplines op den duur zal moeten hebben. In 'Contra Turrim' (2009) is dat al uitgewerkt voor de economie, in 'Plato in het Vaticaan' voor de theologie, ofschoon dat laatste boek uiteindelijk veel breder en fundamenteler geworden is en op vele plaatsen ook al een doorblik geeft naar andere disciplines.

Dit 'Liber Universitatis' is ontstaan in opdracht van het bestuur van de Geert Grote Universiteit. Het wilde meer duidelijkheid over de implicaties, die de in het wapen van de universiteit vereeuwigde 'veritas duplex' voor de geest van de Geert Grote Universiteit zou kunnen of moeten hebben. Want ofschoon de GGU aan geen enkele ideologie van welke huize dan ook gebonden is, ligt er wel een visie aan haar stichting ten grondslag, die haar inmiddels onderscheidt van alle andere universitaire instellingen in de Lage Landen en die ook een bestaansgrond voor deze nieuwe universiteit vormt. Het bestuur van de GGU wilde dat op papier hebben en dit Liber is de neerslag van die opdracht.

Naast de gevolgen voor de economie en de theologie wordt nu ook ingegaan op wat de veritas duplex betekenen kan voor de sociologie, de psychologie, de rechtswetenschap, de historische wetenschappen, de taalwetenschappen en de medische wetenschap. Ook worden hier uitvoerig een aantal vragen beantwoord, die inmiddels in het wetenschappelijk forum gerezen zijn ten aanzien van de veritas duplex. Maar de auteur blijft zijn roeping getrouw, dat zijn uiteenzettingen begrijpelijk moeten zijn voor elke gecultiveerde lezer en hij mijdt daarom elke jargon.

'HOE GOD VERSCHEEN IN FRIESLAND' , het nieuwste boek van Dirk Otten

Op 14 maart 2014 is het tweede deel van de Deventer Historische Reeks bij 'Tresoar' in de Friese hoofdstad gepresenteerd: 'Hoe God verscheen in Friesland: Missie en Macht in Frisia', door Dirk Otten.

De Friezen waren niet bereid hun oude natuurreligie op te geven voor het christendom. Dat was voor hen een religie uit een wereldvreemd boek én het was de religie van hun vijand, de Franken. Die waren er op uit om zich meester te maken van hun handelsnederzettingen, handelsroutes, nijverheid en vruchtbare gronden.
Dit boek beschrijft het lange bekeringsproces van de Friezen aan de hand van het optreden van negentien missionarissen. In die beschrijvingen worden de missionarissen ontdaan van alle wonderverhalen en legenden. Zo lang de Friezen militair niet waren onderworpen, waren de successen van de evangeliepredikers wisselend en bescheiden. Maar ook na de onderwerping verliep het bekeringsproces moeizaam. Voor veel Friezen bleef de afstand tussen hun Germaanse religie en het christendom nog lange tijd onoverbrugbaar groot. Vooral dankzij de machtspositie die kerken en kloosters door hun toenemend grondbezit geleidelijk verwierven, kon men de Friezen na ongeveer drie eeuwen missionaire arbeid als een gekerstend volk beschouwen.
Dr. Dirk Otten ontwikkelde zich van germanist en taalkundige tot regionaal historicus. In 2012 verscheen van zijn hand 'Hoe God verscheen in Saksenland. Widukinds knieval voor Karel de Grote', eveneens bij de DUP, dat een nominatie kreeg voor de prijs van Overijssels Boek van het Jaar 2012.In het kader van het Nederland-Ruslandjaar tijdelijk, tot 1 mei 2013, van € 29,50 voor € 25:

'Russisch aan de IJssel of De Oost-Europese Ervaringen van een Deventer School als Tijdsdocument'
Door Herman Starink

Gebonden, genaaid, met harde kaft en voorzien van leeslint, 288 pagina's. Met 48 pagina's grotendeels in kleur uitgevoerde afbeeldingen. Lees meer over deze uitgave >

U kunt nu bestellen via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »

NU OP DVD: VAN IJSSEL NAAR MOSKVA EN NEVA - Deventer Scholieren in de Sovjet-Unie.

Lees verder >

OVER 'Plato in het Vaticaan. Pleidooi voor Gezond Verstand in Wetenschap, Kerk en Democratie' door dr Jeroen Buve.

Gelijn Molier in Civis Mundi:
(...) een zeer lezenswaardig boek over een veelheid van maatschappelijk zeer relevante onderwerpen die het afgelopen decennium de media beheersten


Het boek van Jeroen Buve ‘Plato in het Vaticaan’ is een van die zeldzame boeken die gaat over alle zaken die er op dit moment in de maatschappelijke discussie toe doen.  Alle onderwerpen en problemen die de afgelopen jaren de media hebben beheerst van de Islam, de multiculturele samenleving, het verval van de democratie, de kredietcrisis, seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk tot de arabische lente passeren de revue. Hoewel het boek dus als een soort van actualiteitenanalyse gelezen kan worden, wil het veel meer zijn dan een aantal kritische kanttekeningen bij genoemde onderwerpen dan wel de zoveelste vorm van cultuurkritiek. De reden dat Buve deze veelheid aan onderwerpen die op het eerste gezicht niets met elkaar van doen hebben in zijn boek bespreekt, is om te illustreren dat zij allen tot één en dezelfde problematiek kunnen worden teruggebracht, namelijk een eenzijdige - want beperkte - manier van denken over en kijken naar de werkelijkheid. (...)

Plato in het Vaticaan is een zeer lezenswaardig boek over een veelheid van maatschappelijk zeer relevante onderwerpen die het afgelopen decennium de media beheersten. De auteur is zeer goed op de hoogte van allerlei actuele gebeurtenissen van Hamas en de Moslimbroederschap tot de bankencrisis, maar ook van theologische leerstukken inzake seksualiteit en liefde en de betekenis hiervan met het oog op recente schandalen in de Rooms-katholieke kerk. Vanuit zijn theorie van de dubbele waarheid of werkelijkheid - de veritas duplex - vat hij ieder probleem in de kraag, onderwerpt het aan een kritische analyse en komt veelal met zinvolle suggesties.(...)

Gelijn Molier in:

Civis Mundi, Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur
8 maart 2013

Lees het gehele artikel hier.

Met Passie (s)preken
Filosoof Jeroen Buve, de stichter van de Geert Grote Universiteit in Deventer, heeft de indruk dat de kerk het zelf heeft opgegeven. Omdat hij geen beterschap van binnenuit verwacht, vindt hij dat het van buitenaf moet komen en wel van de filosofie. Vandaar de titel van zijn intrigerende boek: Plato in het Vaticaan. (...)

Tertio Christelijk Opinieweekblad,
27 februari 2013

Download artikel hier.
Lees meer over dit boek >>NIEUW

Op 22 december 2012 is verschenen de tweede, geheel herziene en uitgebreide editie van
Darwin, Liefde en God
, door prof. dr. Jan Stoop

ISBN: 978-90-79378-85-2
ISSN: 1876-1526
NUR: 705

Genaaid, gebrocheerd, 176 bladzijden. Met 23 afbeeldingen, waarvan 19 in kleur.

Prijs: €19,60
Bestel direct »

De langdurige en vinnige dialoog tussen kerken/theologen en natuurwetenschappers is sinds enige tijd geluwd: de aan de traditie vasthoudende kerk wordt geparalyseerd door dogmavorming en door vermeende onfeilbaarheid, de wetenschap kan daarmee geen rekening meer houden en behoudt haar dynamiek; voor haar heeft het geloof afgedaan.

In Darwin, Liefde en God zet Stoop op heldere wijze uiteen waar het bij evolutie van het leven om gaat. Hij betrekt daarbij niet alleen variatie en natuurlijke selectie, maar ook welbevinden en geluk, die bij de ontwikkeling van menselijk leven een wezenlijke rol spelen. Daarmee krijgt evolutie er een dimensie bij. Dat komt het meest markant tot uiting in de ontplooiing van relationele vermogens met liefde als hoogtepunt; samen met intellectuele vermogens maken deze de mens tot mens.

Bij de eerste editie:
‘(...) het is een goed leesbare verhandeling over een aloude kwestie: de verhouding tussen theologie en wetenschap. (...) Stoop verzet zich tegen vormen van theologie en geloof die geen rekening houden met natuurwetenschappelijke inzichten en dus vasthouden aan een verouderd mens- en wereldbeeld. Terwijl er wel plaats is voor meer dan natuurwetenschap, ook in de geneeskunde. Stoops boodschap is dat de mens tekort wordt gedaan als we hem ‘uitsluitend zouden definiëren als een evolutieproduct met een groot cerebraal volume dat hem in staat stelt tot denken, planmatig willen en weloverwogen doen, en dat alles in een geëigende sociale context’. Want mensen kunnen ook buiten zichzelf treden, zichzelf overstijgen. Vreugde en geluk, betoogt hij, zijn ontoegankelijk voor natuurwetenschappelijke objectivering, maar ze zijn harde werkelijkheid. Dat zijn misschien geen nieuwe gedachten, maar Stoop verwoordt ze mooi.’
– Henk Maassen in Medisch Contact, 2 september 2011

Lees verder >>

NIEUW

Acta Launiana VI

Europa Reflexief
De Europese Unie doordenken met
Von Hildebrand, Hollak en Merleau-Ponty

door prof. mr. Damiaan Meuwissen, em. hoogleraar rechtsfilosofie Rijksuniversiteit Groningen.

Genaaid, gebonden met harde kaft en stofomslag, 343 bladzijden.

Prijs: € 37,50.
Bestel direct »

Op 1 december 2012 organiseerden de Wijsgerige Afdeling en de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling van het Thijmgenootschap samen met de Geert Grote Universiteit een minisymposium over ‘Vertrouwen in Europa’ in de Bibliotheca Launiana te Deventer. Naast diverse andere inleiders zal Prof. Meuwissen een lezing houden over zijn nieuwste boek 'Europa Reflexief'. Nadere informatie: www.geertgrote.nl.

Damiaan Meuwissen voorzag als lid van de Commissie-Cals-Donner de Nederlandse Regering van adviezen die in 1983 leidden tot een nieuwe Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Nu buigt Meuwissen - die intussen naam gemaakt heeft als een van de meest erudiete rechtsfilosofen van de Lage Landen - zich over een steeds actueler wordende kwestie: de onmiskenbaar constitutionele implicaties van de Europese Unie. Na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon door alle 27 EU-lidstaten is op 1 december 2009 wel degelijk een nieuwe constitutionele werkelijkheid ontstaan, al wordt het woord ‘Europese Grondwet’ angstvallig vermeden na het échec van 2005.

Hoogste tijd dus voor een grondige bezinning op de Europese Geest!
Wat zijn de waarden en grondslagen van de Europese Unie? Tot hoever kan de uitbreiding gaan? Waar liggen de grenzen van Europa? Is voor de Unie een federale toekomst weggelegd, en zo ja: wat betekent dit dan voor Nederland, voor Vlaanderen of voor de Nederlandse taal? Welke is de positie van religies binnen Europa? Houden we vast aan de vrije marktpolitiek? Hoe sociaal is de Europese Unie? Hoe worden grondrechten en burgerlijke vrijheden gewaarborgd?

Aan de hand van Europese denkers als Hegel, Husserl, Heidegger, Von Hildebrand, Merleau-Ponty, Hollak, Gadamer en Habermas voltrekt Meuwissen een wijsgerig-juridische doordenking van het Europese project: bespiegelingen die verder gaan dan de waan van de dag. Want één ding is duidelijk: de Europese Unie is niet vrijblijvend en waait niet meer over; ze is een op wereldschaal uniek vredesproject, in 1952 mede door de Benelux-landen gestart met vérstrekkende gevolgen voor nu 550 miljoen Europeanen. De Nobelprijs voor de Vrede 2012 heeft de Europese Unie dubbel en dwars verdiend.

‘Mijn keuze is op Meuwissen gevallen, omdat het interessant is ook wat aandacht te besteden aan de Nederlandse traditie. Het feit dat we namelijk in Nederland geen wijsgerige traditie hebben, heeft meer te maken met het feit dat we er nooit aan hebben gebouwd, dan met een mysterieus intrinsieke onbelangrijkheid van onze filosofen. Met een wijsgerige traditie is het als met de beursberichten: een op niets gebaseerde verwachting dat de koers van aandelen gaat zakken, heeft een slechte invloed op de koers. Zo is dat ook met de Nederlandse filosofie: de verwachting dat er geen Nederlandse traditie is, maakt dat niemand de Nederlandse traditie bestudeert en dat brengt met zich mee dat er nooit zoiets ontstaat als een Nederlandse traditie.’

Paul Cliteur in Acta Launiana IV

NIEUW

'Geert Grote Pen 2012. Nederlandstalige Masterscripties van 5 jonge filosofen', de bundel van de vijf genomineerde Masterscripties, inclusief het juryrapport.
Gelijmd, gebrocheerd, 352 bladzijden.
Prijs: €15.
Bestel direct ».

Koop de bundels van 2012 en 2011 samen voor slechts
25. Bestel direct »

Naast een papieren uitgave is ook een digitale e-bookversie (PDF) te koop voor €7,50.
Bestel het e-book direct »

Een kleine selectie van deze uitgave is als PDF hier gratis te bekijken of te downloaden.
Op 11 juli 2012 is verschenen:

'Plato in het Vaticaan. Pleidooi voor Gezond Verstand in Wetenschap, Kerk en Democratie'
door dr Jeroen Buve.
Eerste deel in de 'Cusanus Reeks voor Nieuwe Filosofie'.
Genaaid, gebrocheerd, 300 pagina's.
ISBN 978-90-79378-33-3
Prijs: € 24,50
U kunt nu bestellen via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »


Als e-boek (PDF)
Prijs: € 12,50
Bestel direct »

Lees meer over dit boek >>

Hieronder een kleine selectie uit dit boek.
Voor full screen weergave, klik op beeldvenster.
U kunt ook hier de PDF downloaden.Reacties op 'Plato in het Vaticaan':

Frans Berkelmans in Benedictijns Tijdschrift 2012/3:
“Een boek dat je wakker schudt. Het begint al bij de typografische presentatie en zet zich voort in het vlammende, geestig geformuleerde betoog.
JB doorlicht onze dagelijkse werkelijkheid met zijn metafysische lamp en analyseert een veelheid van praktische actuele levensproblemen door ze te herleiden tot filosofische, en herkent daarin de controverse Plato-Aristoteles. Deze controverse doet zich in onze cultuur al duizend jaar gevoelen, maar wordt al te weinig in zijn consequenties doorzien en beschreven. De toegepaste metafysica, hier op hoog niveau bedreven en laagdrempelig verwoord, leidt bij problemen op kerkelijk en politiek gebied tot tal van verrassende inzichten en mogelijke oplossingen.
JB pleit voor wat hij noemt de veritas duplex: tweesporigheid, die wetenschap en techniek de ruimte laat om aristotelisch te denken, terwijl op principieel niveau en theologisch gebied Plato de kerk kan
behoeden voor soms tenenkrommende posities. Dit zeer leesbare boek is een must, niet alleen voor bisschoppen en kamerleden, maar voor iedere intellectueel en iedereen die dagelijks de krant leest.
Als de Deventer Universiteit niets anders had opgeleverd dan deze ene publicatie, dan was haar stichting al verantwoord.

Prof. dr. Paul Cliteur: “Ik denk dat met name wanneer het ingewikkeld wordt, wanneer er belangrijke vragen in een samenleving beslist moeten worden (...), wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, dan moet je hopen dat de Ministers van Justitie die dan aan het roer staan van het schip van Staat, dat die dan uitgaan van de conceptie van het staatsrecht van Couwenberg en Buve, en niet van de Donners.”

Prof. dr. Wim Couwenberg: “... (een) prachtig uitgegeven boek (...) met daarin een krachtig geformuleerd pleidooi voor de reële betekenis van de metafysica; een pleidooi dat in deze tijd met zijn daarin dominerende wetenschappelijk-positivistische werkelijkheidservaring wel op heel wat weerstanden zou stuiten, maar dat indruk maakt door de sterke overtuiging waarmee dat pleidooi gevoerd wordt. Complimenten ook met de uitstekend leesbare stijl waarin het boek geschreven is.”

 

Op 1 juni 2012 is verschenen:
'Hoe God verscheen in Saksenland: Widukinds knieval voor Karel de Grote' door dr Dirk Otten.
Eerste deel in de 'Deventer Historische Reeks'.

Genaaid, gebrocheerd, 176 pagina's. Met 42 afbeeldingen, waarvan 14 in kleur.
Prijs: € 18,50.

U kunt nu bestellen via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »


 

Henk Vreekamp in het Friesch Dagblad 26 juni 2012:

'Proces kerstening is nog lang niet ten einde'

"Het moet voor Lebuïnus en andere Angelsaksische evangeliepredikers een bittere teleurstelling zijn geweest dat hun boodschap bij de Saksen, hun broedervolk, geen gehoor vond."

Openingszin en tegelijk toonzetting van de fraai uitgegeven pennenvrucht van de germanist, naamkundige en woordenboekenmaker Dirk Otten. De knipoog naar Geert Mak in de titel ontgaat natuurlijk niemand: Hoe God verscheen in Saksenland. En de ondertitel is al even raak: Widukinds knieval voor Karel de Grote. In de gestalte van zijn dienaar Karel verscheen God in Saksenland, gelegen tussen Elbe en IJssel met een uitloper over de Veluwe. De Saksen, die bepaald niet gediend waren van het nieuwe gezag en de nieuwe religie die de grote Karel met fors geweld dicteerde, moesten tenslotte op de knieën. De Friezen trouwens ook, maar hun verzet was minder sterk. De Saksische leider Widukind bezegelde de uiteindelijke knieval met zijn doop in het bijzijn van door Karel opgetrommelde Europese leiders.

Lees het gehele artikel hier >

Boekhandel en antiquariaat Wever van Wijnen:

Op 26 mei presenteerden het Gerson Instituut en de Deventer Universitaire Pers het nieuwste boek van germanist dr. Dirk Otten: Hoe God verscheen in Saksenland: Widukinds Knieval voor Karel de Grote. Het is een boek dat voorziet in een leemte in de vaderlandse geschiedschrijving en dat onze kijk op de begintijd van het christendom in onze streken weleens drastisch en blijvend kan veranderen. Op grond van nieuw, authentiek bronnenonderzoek brengt het licht in een duistere periode van onze geschiedenis: de ongeveer twee eeuwen die nodig waren om de Saksen te bekeren tot het christendom. 

Met dit onthullend meesterwerk opent Otten de Deventer Historische Reeks. De presentatie vond plaats in een overvolle Bibliotheca Launiana op zaterdag 26 mei 2012 en werd besloten met een feestelijke ontvangst in de Proosdijtuin. Het eerste exemplaar werd aan Otten uitgereikt door de Brabantse mediëvist en keltoloog Lauran Toorians. Diens toespraak treft u aan op zijn persoonlijke website. (...)

Lees het gehele artikel hier >

Hieronder een kleine selectie uit deze publicatie.
Voor full screen weergave, klik op beeldvenster.
U kunt ook hier de PDF downloaden.

Presentatie door dr. Otten op zaterdag 26 mei 2012 15 uur, Bibliotheca Launiana, Deventer.

 

DE VON LAUNLEZING 2011, gehouden door Dr Rainer Biskup, onder de titel: Launs Kampf gegen den Positivismus im Recht: seine Lehre von der Autonomie des Rechts is in druk verschenen als Launiana Minora VIII.
40 pagina's
Prijs € 7,50

   

U kunt het nu bestellen via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »

PROFESSOR JAN STOOPS OPMERKELIJKE VISIE
OP GODSDIENST, EVOLUTIE EN SEKSUALITEIT

Op 20 oktober 2010 is verschenen in de 'Geert Grote Reeks voor Kritische Spiritualiteit' Deel II:
'Darwin, Liefde en God. Met een Medische Bril door de Theologie'.
Door Jan W. Stoop

Frans Berkelmans OSB in Benedictijns Tijdschrift 2011/2:
'Professor Stoop gaat hier vanuit zijn medische gezichtspunt in op aspecten van de dynamische natuurwetenschappen die z.i. in de wijsgerige en theologische disciplines te weinig aandacht krijgen. Een origineel en prachtig geïllustreerd werkje, mooi vormgegeven.'

Met 18 grotendeels in kleur uitgevoerde afbeeldingen. Gebonden, genaaid, met harde kaft en voorzien van leeslint, 132 pagina's. Prijs € 29,50.

U kunt nu bestellen via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »

Blader door inhoudsopgave en voorbeeldpagina's.
Voor full screen weergave, klik op beeldvenster.

NB: deze Issuu PDF-viewer is een Flash-applicatie en daarom (nog) niet te gebruiken op een iPad en iPhone.


Prof. Dr Jan W. Stoop, geboren te Rotterdam op 24 juli 1929, studeerde Medicijnen aan de Leidse Universiteit. Na zijn artsexamen vervolgde hij zijn opleiding tot kinderarts in Utrecht. In 1965 promoveerde hij tot Doctor in de Geneeskunst en in 1969 volgde zijn aanstelling tot lector Pedriatische Immunologie aan de Universiteit Utrecht. Van 1973 tot 1992 was hij algemeen directeur van 'Het Wilhelmina Kinderziekenhuis', de universiteitskliniek voor kinderen en jeugdigen in Utrecht. Deze functie combineerde hij bijna twee decennia met die van hoogleraar Kindergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht (1974–1994). Na zijn emeritaat in 1994 vervulde hij nog enkele functies ad interim, zoals hoofd van de kinderkliniek van het VU Medisch Centrum te Amsterdam (1996–1997) en van het klinisch genetisch centrum Utrecht (1998–1999). Daarnaast was hij tot zijn tachtigste als bestuurder actief betrokken bij diverse academische, medische en maatschappelijke organisaties.

“(...) het is een goed leesbare verhandeling over een aloude kwestie: de verhouding tussen theologie en wetenschap. (...) Stoop verzet zich tegen vormen van theologie en geloof die geen rekening houden met natuurwetenschappelijke inzichten en dus vasthouden aan een verouderd mens- en wereldbeeld. Terwijl er wel plaats is voor meer dan natuurwetenschap, ook in de geneeskunde. Stoops boodschap is dat de mens tekort wordt gedaan als we hem ‘uitsluitend zouden definiëren als een evolutieproduct met een groot cerebraal volume dat hem in staat stelt tot denken, planmatig willen en weloverwogen doen, en dat alles in een geëigende sociale context’. Want mensen kunnen ook buiten zichzelf treden, zichzelf overstijgen. Vreugde en geluk, betoogt hij, zijn ontoegankelijk voor natuurwetenschappelijke objectivering, maar ze zijn harde werkelijkheid. Dat zijn misschien geen nieuwe gedachten, maar Stoop verwoordt ze mooi.” – Henk Maassen in Medisch Contact, 2 september 2011

“(...) het is boeiend te zien hoe een gelovige wetenschapper omgaat met de relatie tussen wetenschap en geloof en daarbij radicaal nieuwe inzichten niet schuwt. Het boek is zeer mooi uitgegeven in de Geert Grote Reeks voor kritische spiritualiteit.” – Jef De Schepper in De Roerom, jaargang 26, no. 1, september 2011

RUSSISCH AAN DE IJSSEL, EEN HOOGST ACTUEEL TIJDSDOCUMENT
Op 20 november 2010 is verschenen in de nieuwe reeks 'Deventer Internationaal' Deel I:
'Russisch aan de IJssel of De Oost-Europese Ervaringen van een Deventer School als Tijdsdocument'
Door Herman Starink

Gebonden, genaaid, met harde kaft en voorzien van leeslint, 288 pagina's. Met 48 pagina's grotendeels in kleur uitgevoerde afbeeldingen. Prijs € 29,75.

U kunt nu bestellen via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »

 

RECENSIE

Olav Petri in Levende Talen Magazine 2011-1

"(...) Op tafel ligt een prachtig uitgevoerd boek, rijk geilllustreerd, bijna 300 bladzijden dik. Afgaande op de titel verwachtte ik een boek te gaan lezen dat voornamelijk interessant zou zijn voor leerlingen, cursisten en docenten die in Deventer met de Russische taal in contact waren gekomen. Dus bepaald niet gericht op een breder publiek. En uiteraard is het boek rijk aan herinneringen uit de periode 1971-2007, de jaren waarin Russisch werd aangeboden in het curriculum van onder andere het Etty Hillesum Lyceum (voorheen Alexander Hegius Lyceum). En uiteraard vinden lezers de in de beschreven periode met het onderwijs Russisch te maken hebben gehad, veel herkenbaars terug en zullen 'ach ja' roepen bij zaken die met de jaren vergeten zijn.

Om in de oude Russische stijl verder te gaan, gebruik ik nu als eerste woord het Russische odnako (echter). Het boek blijkt namelijk veel breder van opzet te zijn dan ik verwachtte en de ondertitel is eigenlijk een betere titel dan de eigenlijke titel. Menigeen zal het volgens mij
met belangstelling lezen.  

Het boek is een vlot geschreven tijdsdocument waarin je vanuit de vroege jaren zeventig geleid wordt door het onderwijsgebeuren in Deventer en daarbuiten, de totstandkoming van onderwijsmateriaal Russisch voor Nederlandse scholieren, de dagelijkse perikelen van docent, leerling of volwassen cursist en nog veel meer. Dit tijdsdocument krijgt een extra dimensie doordat parallel, onderaan een deel van de bladzijden, een beeld wordt geschetst van de politieke ontwikkelingen in de USSR en Rusland. Sommige zaken zijn alleen goed te begrijpen als men kennis heeft van de politieke sfeer van vroeger en andere achtergronden. Veel daarvan is tegenwoordig nauwelijks nog voorstelbaar, even ver weg als het in de rij staan bij een telefooncel met een zak kwartjes, het kolen scheppen of acties van Dolle Mina.

(...) een soort Het Bureau van Voskuil. Starink beschrijft talloze alledaagse zaken, geworstel met lesmateriaal, een klaslokaal, gesleep met bandrecorders, een schoolleiding die soms wel en soms niet meewerkt, de gemeentelijke instanties, aardige en onaardige toestanden met de gemeenteraad of de wethouder, reacties van leerlingen op lessen, leuke dingen die georganiseerd werden met als leidraad door het boek: de reizen die de docenten doorgaans in schoolverband organiseerden voor de leerlingen om ze te laten proeven dat Russisch, Rusland, Russen echt bestaan, hun aardige en onaardige kanten hebben.(...)'

Klik hier om de volledige tekst op te halen of te raadplegen.

Dat men in Deventer door de eeuwen heen het experiment niet schuwde, bewijst het feit dat rector Alexander Hegius in de vijftiende eeuw als
eerste in onze streken Grieks op de Latijnse School introduceerde en dat lerares Margreet van Brink vijf eeuwen later een vergelijkbaar kunstje flikte door Russisch op de naar Hegius vernoemde school in te voeren — wederom als eerste in het land.

Russisch aan de IJssel van oud-Hegiaan en slavist Herman Starink is de geschiedenis van de Russische taal en haar leerlingen aan de IJssel en hun wederwaardigheden aan de Moskva en de Neva. Daarmee is het ook een bijzonder ooggetuigenverslag van jonge Nederlanders die hun ogen de kost geven in een rijk in een tijd van grote ideologisch gemotiveerde politieke veranderingen die hun weerslag hebben in de maatschappij en het leven van alledag. Verbluffend daarbij is te zien hoe macro- en microgeschiedenis in elkaar grijpen. Ogenschijnlijke details, terloopse opmerkingen en observaties van kleine incidenten tijdens een reis bieden soms meer inzicht dan de analyses van handboeken politicologie ons vermogen te geven.

Drs Herman Starink werd geboren in 1962 te Colmschate in de toenmalige Gemeente Diepenveen (nu Gemeente Deventer). Hij was leerling (mét Russisch) aan de Alexander Hegius Scholengemeenschap in Deventer van 1974 tot 1980. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde Starink Slavische Taal- en Letterkunde. Later werkte hij enige tijd als tolk-vertaler Russisch en doceerde hij Russisch bij taleninstituten en aan de Volksuniversiteit. Vervolgens stapte hij als redacteur over naar de wereld van media en uitgeverij, waarin hij nog steeds werkzaam is. Daarnaast werkt hij sinds 2009 mee aan de opbouw van de Sectie Midden- en Oost-Europa van de Onderzoeksafdeling Europese Studies van het Gerson Instituut van de Geert Grote Universiteit te Deventer.

 

NU OP DVD: VAN IJSSEL NAAR MOSKVA EN NEVA - Deventer Scholieren in de Sovjet-Unie

IN HET KADER VAN HET NEDERLAND-RUSLAND-JAAR 2013 IS EEN DOCUFILM GEMAAKT OP BASIS VAN HET BOEK ‘RUSSISCH AAN DE IJSSEL’ VAN HERMAN STARINK. DEZE FILM HEEFT IN APRIL IN DE BIOSCOOP GEDRAAID EN IS OP 22 MEI 2013 OP DVD VERSCHENEN.


Vanaf 1971 konden leerlingen van de Alexander Hegius Scholengemeenschap in Deventer –als eerste in Nederland – Russisch als regulier schoolvak volgen en daar ook eindexamen in doen. In de periode 1974 t/m 1987 maakten velen van hen onder leiding van docente drs. M.A.M. (Margreet) van Brink (1926-2011) een schoolreis naar de Sovjet-Unie (Moskou en Leningrad). Van alle zeven 'Ruslandreizen' uit die periode zijn originele filmbeelden bewaard gebleven, die door het Historisch Centrum Overijssel gedigitaliseerd zijn.


Herman Starink, zelf oud-leerling Russisch, interviewde aan de hand daarvan enkele andere oud-leerlingen en keek met hen terug op hun Ruslandreis en hun ervaringen met het bijzondere schoolvak Russisch.
Het resultaat is de documentaire film VAN IJSSEL NAAR MOSKVA EN NEVA - Deventer scholieren in de Sovjet-Unie, van ongeveer 50 minuten.


Ook voor wie er zelf niet bij was, is deze documentaire zeer de moeite waard. Ze geeft een uniek beeld van gewone mensen in een ongewoon land: een inkijkje in het dagelijks leven in de Sovjet-tijd. De sfeer doet denken aan het tv-programma ‘Andere Tijden’.
De film is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Geert Grote Universiteit in Deventer en het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle. Hij werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Fonds Deventer Geschiedenis in Beeld en de sectie Russisch van de VLLT (Vereniging van Leraren in Levende Talen).
Drs. Herman Starink (1962) studeerde Slavistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en is verbonden aan het Gerson Instituut voor Europese Studies van de Geert Grote Universiteit. Hij publiceerde in 2010 bij de Deventer Universitaire Pers het boek Russisch aan de IJssel. De Oost-Europese ervaringen van een Deventer school als tijdsdocument, over 40 jaar Russisch op de Alexander Hegius Scholengemeenschap.


Prijs Boek: €29,75

Prijs DVD: €9,95
Bestel direct »

Speciale aanbieding in het Nederland-Rusland-jaar 2013:
Prijs Boek + DVD: €35
Bestel direct »

OVER LEBUINUS
Op 29 juni 2010 is verschenen in de reeks 'Deventer Kopstukken' deel II:
'Terug naar de Ware Lebuïnus'
Hoe de evangelisator van Saksenland vanaf de IXe eeuw werd beschreven, vereerd en miskend. Met een vertaling van de anonieme Vita Antiqua en de Vita Lebuini van Hucbaldus.
Door Dirk Otten

Gebonden, genaaid, voorzien van leeslint. 112 p. met afbeeldingenkatern. Prijs € 19,95.

Raadpleeg of haal het persbericht met voorbeeldpagina's op via > (PDF)

Verkrijgbaar via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »

Raadpleeg inhoudsopgave en blader door voorbeeldpagna's. Klik op beeldvenster voor full screen weergave.'Een qua lay-out zeer fraaie en qua inhoud hoogst interessante publicatie over Lebuïnus. Ik heb het boekje in één ruk gelezen. Dat komt ook door de aangename ordening van de hoofdstukken en de vitae in de aanhang.'

Prof. Dr. H.L. Cox, Universiteit Bonn

Over het Boek
Lebuïnus heeft zich van de bekende missionarissen Willibrord, Bonifatius en Ludger onderscheiden door te prediken in gebieden die door de Franken nog niet waren onderworpen. Het was vooral zijn bekeringsexpeditie naar de Volksvergadering van de Saksen in Marklo aan de Wezer, diep in het vijandige Saksenland, die op zijn tijdgenoten grote indruk maakte.

In een twaalftal hoofdstukken wordt in het boek beschreven welke, voor een deel zeer tijdgebonden, voorstellingen men zich vanaf de negende eeuw maakte van Lebuïnus’ leven en optreden. In het laatste hoofdstuk met de titel ‘Zicht op de ware Lebuïnus’ keert de levensechte Lebuïnus terug: minder verheven, minder voorbeeldig, en ook minder succesvol, maar wel iemand die in zijn tijd veel van zich deed spreken en die ook nu nog een boeiende persoonlijkheid is.

Het boek is verrijkt met 25 illustraties, waaronder enkele heel bijzondere en tot op heden onbekende afbeeldingen. Aan het eind van het boek is een kopie van de ‘Prynce uut Engelant’ afgedrukt waarvan het origineel wordt bewaard in de Staatsbibliotheek te Berlijn. Aan het begin van het boek is een afbeelding van de ingekleurde houtsnede uit een boek van de Deventer drukker Richard Pafraet (1490) afgedrukt.
Als bronbijlage bevat het boek een vertaling van de Vita Antiqua en van de Vita Lebuini.

Over de Auteur
Dr Dirk Otten (1939) is germanist. Hij was werkzaam als leraar Duits in Heerde en als redacteur van de Grote Woordenboeken Nederlands-Duits en Duits-Nederlands van Van Dale. 

Otten deed vele publicaties over plaats-, veld- en boerderijnamen van de Noord- en Oost-Veluwe het licht zien. Een naamkundig onderzoek in de omgeving van Wilp, waar Lebuïnus in 768 zijn missionaire arbeid begon, gaf aanleiding tot een onderzoek naar deze Angelsaksische missionaris.

In 2006 verscheen van zijn hand Lebuïnus, een Gedreven Missionaris (Uitgeverij Verloren, Hilversum), een boekje waarmee hij Lebuïnus, van wie weinig méér bekend bleek te zijn dan zijn naam, terug bracht in de belangstelling.

Dirk Otten, Terug naar de ware Lebuïnus. Hoe de evangelisator van Saksenland vanaf de IXe eeuw werd beschreven, vereerd en miskend. Met een vertaling van de anonieme Vita Antiqua  en de Vita Lebuini van Hucbaldus. Deventer Universitaire Pers. Rijk geïllustreerd, gebonden, genaaid, voorzien van leeslint. 112 pp. Prijs: € 19,95. ISBN: 978-90-79378-99-9
Deventer Kopstukken ISSN: 1878-822X
Verschenen op 29 juni 2010.

Verkrijgbaar via onze internetboekwinkel.
Bestel direct »

Voor uitgebreidere informatie, zie DEVENTER KOPSTUKKEN.
Ga naar bovenkant pagina >>